Mijn hogere doel is Lowlands.
Wow, wat een uitspraak! Om dit zo in de krant te zien maakt mijn ambitie wel duidelijk.
Toch schrok ik er wat van om dit zo zwart op wit, groot in de krant te zien staan.
In de rubriek Inkomsten & Uitgaven.
Een interview met Liza Titawano en een foto van Rob van der Vlist.